Discussion:
harmonika note u PDF
(prestaro za odgovor)
ptica
2006-04-21 18:47:55 UTC
Permalink
Raw Message
Pitao me sin prijatelja ako ima negdje note za harmoniku ovako zabavnih i
narodnih pjesama (ako ima aktualnih, a i narodnjaka) negdje free za skinuti
u pdf ili nekom drugom formatu da se moŸe isprintati pa bih molio da netko
posta na binse ako ima ili me uputi na link gdje bih skinuo i snimio mu na
CD-e pa nek si onda sam isprinta

hvala puno

isprièavam se grupi : glazba,
prvi put sam tu, pa ne znam je li bilo prije, a nisam pratio grupu

grupu na koju sam jo¹ postao e-knjige binsi pratim veæ neko vrijeme ali se
ne sjeèam da sam ne¹to slièno vidio? Ili me oèi vi¹e ne sluŸe od ovog
kompjutera??? A moŸda ima veze sa pamèenjem.

Poku¹ao sam malo surfati, ali sam nai¹ao na neke note, koje se uglavnom
prodaju. Mislim ne note, nego zbirke pjesama u pdf i slièno. MoŸda nisam
dobro traŸio?

ptica/\/\oo/\/\
Goran
2006-04-21 22:22:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ptica
Pitao me sin prijatelja ako ima negdje note za harmoniku ovako zabavnih i
narodnih pjesama (ako ima aktualnih, a i narodnjaka) negdje free za skinuti
u pdf ili nekom drugom formatu da se mo¾e isprintati pa bih molio da netko
posta na binse ako ima ili me uputi na link gdje bih skinuo i snimio mu na
CD-e pa nek si onda sam isprinta
hvala puno
isprièavam se grupi : glazba,
prvi put sam tu, pa ne znam je li bilo prije, a nisam pratio grupu
grupu na koju sam jo¹ postao e-knjige binsi pratim veæ neko vrijeme ali se
ne sjeèam da sam ne¹to slièno vidio? Ili me oèi vi¹e ne slu¾e od ovog
kompjutera??? A mo¾da ima veze sa pamèenjem.
Poku¹ao sam malo surfati, ali sam nai¹ao na neke note, koje se uglavnom
prodaju. Mislim ne note, nego zbirke pjesama u pdf i slièno. Mo¾da nisam
dobro tra¾io?
ptica
/\/\oo/\/\
Ja znam gdje ima klasike u PDF-u.
Ako te zanima mogu poslati linkove, cajke i ostalo slično smeče neznam gdje
bi mogao nači.
ptica
2006-04-22 04:38:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Goran
Post by ptica
Poku¹ao sam malo surfati, ali sam nai¹ao na neke note, koje se uglavnom
prodaju. Mislim ne note, nego zbirke pjesama u pdf i slièno. MoŸda nisam
dobro traŸio?
ptica
/\/\oo/\/\
Ja znam gdje ima klasike u PDF-u.
Ako te zanima mogu poslati linkove, cajke i ostalo slicno smece neznam
gdje
bi mogao naci.
dobro, ajd bar daj sto znas, pa ja to sve poskidam, i snimim mu na CD-e, bar
nesto, ako nema ono sto tocno trazi

hvala puno
Goran
2006-04-23 06:03:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ptica
Post by Goran
Post by ptica
Poku¹ao sam malo surfati, ali sam nai¹ao na neke note, koje se uglavnom
prodaju. Mislim ne note, nego zbirke pjesama u pdf i slièno. Mo¾da nisam
dobro tra¾io?
ptica
/\/\oo/\/\
Ja znam gdje ima klasike u PDF-u.
Ako te zanima mogu poslati linkove, cajke i ostalo slicno smece neznam
gdje
bi mogao naci.
dobro, ajd bar daj sto znas, pa ja to sve poskidam, i snimim mu na CD-e, bar
nesto, ako nema ono sto tocno trazi
hvala puno
http://www.free-scores.com/index_uk.php3

http://www.sheetmusicarchive.net/ ovdje češ poslije svaka 2 downloada
morat brisat cookies :)

http://www.sheetmusicdigital.com/freepdffiles.asp


http://www.mutopiaproject.org/
ptica
2006-04-23 12:07:28 UTC
Permalink
Raw Message
sto tocno trazi
Post by Goran
Post by ptica
hvala puno
http://www.free-scores.com/index_uk.php3
http://www.sheetmusicarchive.net/ ovdje ces poslije svaka 2 downloada
morat brisat cookies :)
http://www.sheetmusicdigital.com/freepdffiles.asp
http://www.mutopiaproject.org/
hvala

ptica

Loading...